Checoslováquia

Works by Portuguese authors translated and published in Czechoslovakia.

 

AAVV
 • Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana a Cancioneiro da Biblioteca Nacional = Písně Portugalských Trobadorů. Trad. V. Mikeš. Praga, Odeon, 1983, checo
Almeida Garrett
 • Arco de Sant´Ana (O) = Podloubí v Anenské Ulici. Trad. Zdeněk Hampl/K. Bednář. Praga, Odeon, 1970, checo
Alves Redol
 • Fanga = Fanga. Trad. Zdeněk Hampejs. Praga, Československý Spisovatel, 1951, checo
 • Porto Manso = Přístav Manso. Trad. Marie Fliederová. Praga, Československý Spisovatel, 1949, checo
António José da Silva
 • Vida do Grande D. Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Panca = Don Quijote a Sancho Panza. Praga, c. 1988, checo
António José Saraiva / Óscar Lopes
 • História da Literatura Portuguesa = Dějiny Portugalskej Literatury. Trad. Zdeněk Hampl. Praga, Odeon, 1972, checo
Antunes da Silva
 • Suão = Krutý Vítr. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Nakladatelství politické literatury, 1964, checo
Aquilino Ribeiro
 • Quando os Lobos Uivam = Když Vyjí Vlci. Trad. Luděk Kult. Praga, SNKLU, 1964, checo
Bernardo Santareno
 • Anunciação = Zvěstování. Praga, c. 1977, checo
Branquinho da Fonseca
 • Rio Turvo = Neklidná řeka. In Pět Portugalských Novel. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1987, checo
Camilo Castelo Branco
 • Amor de Perdição = Zhoubná Láska. Trad. Marie Adámková. Praga, Odeon, 1979, 229 p., checo
Carlos de Oliveira
 • Abelha na Chuva (Uma) = Včela v Dešti. In Pět Portugalských Novel. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1987, checo
Castro Soromenho
 • Terra Morta = Mrtvá Země. Trad. K. F. Ružička. Praga, SNKLHU, 1960, checo
Eça de Queirós
 • Alves & Ca. = O Conde d´Abranhos = Pan Hrabě a Spo. Trad. Zdeněk Hampl. Praga, Odeon, 1977, checo
 • Cidade e as Serras (A) = Mesto a Hory. Bratislava, SVKL, 1955, eslovaco
 • Conde d’Abranhos (O) = Hrabě d´Abranhos.Trad. Rosendorfský/Zdeněk Hampejs. Praga, SNKLHU, 1958, checo
 • Conde d’Abranhos (O) = Pan Hrabe a Spol. Trad. Zdenek Hampejs e Eduard Houdousek. Praga, Odeon, 1977, checo
 • Crime do Padre Amaro (O) = Zbrodnia Ksiedza Amard. Praga, Spóldzi Enia Wydawniczo, 1951, 466 p.
 • Crime do Padre Amaro (O) = Zločin Pátera Amara. Trad. Zdeněk Hampejs, pref. K. Bednář. Praga, SNKLHU, 1934 (+1961, 1968), checo
 • Maias (Os) = Kronika Rodu Maiavoov. Epizódy z Romantického Zivota. Trad. Vladimir Oleríny. Bratislava, Pravda, 1981, eslovaco
 • Maias (Os) = Maiové.Trad. Zdeněk Hampejs. Praga, Knihovna Klasikú, 1957, 683 p., checo
 • Mandarim (O) = Mandarín.Trad. Rosendorfský/Zdeněk Hampejs. Praga, SNKLHU, 1958, checo
 • Primo Basilio (O) = Bratranec Bazilio. Rodinná Episoda. Praga, Knihovna Klasikú, 1955, 454 p., checo
 • Primo Basilio (O) = Bratranec Bazilio. Trad. Zdeněk Hampl. Praga, Odeon, 1955, checo
 • Primo Basilio (O) = Bratranec Bazilio.Trad. Vladimír Oleríny. Bratislava, SVKL, 1965, eslovaco
 • Relíquia (A) = Dobrodružství v Svaté Zemi. Praga, 1919, checo
 • Relíquia (A) = Relikvie. Trad. Rosendorfský / Zdeněk Hampejs. Praga, SNKLHU, 1958, checo
 • Relíquia (A) = Relikvie. Trad. Rosendorfský / Zdeněk Hampejs. Praga, Melantrich, 1951, checo
Eugénio de Castro
 • Belkiss, Rainha de Sabá, d'Axum e do Hymiar = Belkiss, královna Sábská Axumská a Hymiarská. Trad. Arnost Procházka. Praga, Nové prohlédnute vydáni, (Kamilla Nummannová, Distrib., 1916, 91+4 p.
 • Belkiss, Rainha de Sabá, de Axum e de Himiar = Belkiss, královna sábska, axumská a hymiarská. Trad. Vladimír Procházka. Praga, Moderní revue, nº 1900, 1916, checo
Fernando Namora
 • Domingo à Tarde = Nedeľu Podvečer. Trad. Štefan Martoňák. Bratislava, Tatran, 1970, eslovaco
 • Homem Disfarçado (O) = Muž s Maskou. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Svoboda, 1979, checo
 • Homem Disfarçado (O) = Muž s Maskou. Trad. Ladislav Franek. Bratislava, Pravda, 1982, eslovaco
 • Trigo e o Joio (O) = Pšenice a Koukol. Trad. Eugen Spálený. Praga, SNKLHU, 1958, checo
Fernando Pessoa
 • Heteronyma (Antologia). Trad. Pavla Ludmilová e Josef Hirsal. Praga, Odeon, 1968, 219 p., checo
 • Livro do Desassossego, por Bernardo Soares (O) = Kniha Neklidu. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1992, 2 vols., checo
 • Livro do Desassossego = Kniha Neklidu. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1992, 2 vols., checo
Fernão Mendes Pinto
 • Peregrinação = Objevné cesty do Afriky a Asie. Trad. Luděk Kult. Praga, SNKLHU, 1966, checo
Ferreira de Castro
 • Emigrantes = Emigranti. Trad. Štefan Kýška. Bratislava, Nakladatelstvo Práca, 1949, eslovaco
 • Emigrantes = Vystěhovalci. Trad. Marie Adámková. Praga, Odeon, 1953, checo
 • Emigrantes = Vystéhovalei.Trad. Jakub Frey. Praga, Statni Nakladatelstvi, 1953, 254 p., checo
 • Eternidade = Chladná Zemé. Praga, Novina v Praze, 1944, 190 p., il., checo
 • Eternidade = Vecnost. Trad. M. Fliederová. Praga, Nakladatelstvi Elk, 1947, 274 p., checo
 • Lã e a Neve (A) = Vhna a Sníh.Trad. Jakub Frey. Praga, Ceskoslovensky Spisovatel, 1952, 317 p., checo
 • Lã e a Neve (A) = Vlana a Sneh.Trad. Vladimir Oleriny. Bratislava, Pramen, 1954, 366 p., il., eslovaco
 • Lã e a Neve (A) = Vhna a Sníh. Trad. Jakub Frey. Praga, Ceskoslovensky Spisovatel, 1952, 317 p., checo
 • Missão (A) = Misie. Praga, «Svètová Literatura», nº 1, 1958, checo
 • Missão (A) = Misie. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1987, checo
 • Selva (A) = Džungle. Trad. Luděk Kult. Praga, Odeon, 1978, checo
 • Selva (A) = Stin Kaucuku. Trad. Druhé Vydani. Praga, Spinx Bohomil Janda, 1941, 246 p., checo
 • Selva (A) = Stín Kaučuku. Trad. Milada Fliederová. Praga, Sfinx, 1934, checo
 • Selva (A) = V Zajaté Kaucuku. Trad. Stefan Jamsky. Bratislava, Bohumil Buocik, 1948, 204 p., eslovaco
 • Terra Fria = Chladna Zeme. Trad. Milada Fliederová. Praga, 1944, checo
Francisco de Holanda
 • Rozhovory s Michelangelom. Trad. Adriana Ferenčíková. Bratislava, 1976, eslovaco
Gil Vicente
 • Farsa de Inês Pereira = Fraška o Inês Pereira. Praga, c. 1967, checo
Gomes Eanes de Zurara
 • Crónica dos Feitos da Guiné = Objevné Cesty do Afriky a Asie. Trad. Luděk Kult. Praga, SNKLHU, 1966, checo
Hélia Correia
 • Montedemo = Ďáblova Hora. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1987, checo
Jorge Listopad
 • Tristão ou a Traição de um Intelectual = Tristan Cili Zrada Vzdělance. Praga, Viedeň, 1954, checo
José Cardoso Pires
 • Delfim (O) = Zámek u Jezera. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1974, checo
José Rodrigues Miguéis
 • Aventura Inquietante (Uma) = Dobrodružství v Bruselu. Trad. Luděk Kult. Praga, Odeon, 1978, checo
 • Aventura Inquietante (Uma) = Znepokojujúce Dobrodružstvo. Trad. Soňia Radilová. Praga / Bratislava, Slovenský Spisovatel, 1989, checo/eslovaco
José Saramago
 • Memorial do Convento = Povesťo Kláštore. Trad. Miroslav Lenghart. Bratislava, Tatran, 1989, eslovaco
Leão Penedo, 1916-1976
 • Caminhada = Lisabonský Příběh. Praga, c. 1958, checo
Luís de Camões
 • Lyrika. (Antologia). Trad. Kamil Bednář. Praga, SNKLHU, 1957, checo
 • Lyrika. (Antologia). Trad. Prebasnil Kamil Bednar. Praga, Statni Nakladatelstvi, 1957, 256p., checo
 • Msti se Mym Slzám, Luíz de Camões. (Antologia). Trad. Kamil Bednár, pref. de Zdnek Hampejs. Praga, Mladá Fronta, 1962, 111 p., checo
 • Os Lusíadas = Lusovci. Praga, Svoboda, Garamond vytiskla Ofset, 1958, 326, 2 p., il., checo
 • Os Lusíadas = Lusovci. Trad. Kamil Bednár. Praga, Nesmrtelní, 1958, 326 p., 24 ils., checo. (É considerada uma das edições de Os Lusíadas com melhores ilustrações modernas.)
 • Portugalské Lásky. (Antologia). Trad. Kamil Bednář. Praga, Václav Petr, 1941, checo
 • Sonety Lásky. (Sonetos de Amor). Trad. Miloslav Bures. Pardubice, Vokolek, 1933, 15 p., checo
 • Tryzen i Utécha. (Antologia). Trad. Pavla Ludmilová e Josef Hirsal. Praga, Odeon, 1974, 129 p., checo
Manuel Tiago
 • Até Amanhã, Camaradas = Na Shledanou, Soudruzi. Trad. Josef Lysoněk. Praga, Svoboda, 1989, checo
Mariana Alcoforado
 • Cartas Portuguesas = Lettres Portugaises Traduites en Francais. Paris, 1669, ed Filinto Elísio. Trad. Ján Stacho. Praga, Odeon, 1970, checo
 • Cartas Portuguesas = Lettres Portugaises Traduites en Francais. Paris, 1669, ed Filinto Elísio. Trad. Hanuš Jelínek. Praga, Praha Symposion, 1949, checo
 • Cartas Portuguesas = Lettres Portugaises Traduites en Français. Paris, 1669, ed Filinto Elísio. Trad. Ján Stacho. Bratislava, Slovenský spisovate, 1966, eslovaco
Mário de Sá-Carneiro
 • Confissão de Lúcio (A) = Lúciova Zpověď. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1987, checo
Olga Gonçalves
 • Floresta em Bremerhaven (A) = Dubnové Slunce. Trad. Marie Adámková. Praga, Odeon, 1980, checo
Soeiro Pereira Gomes
 • Esteiros = Říční Ramena. Trad. Vladimír Haut. Praga, Československý Spisovatel, c. 1951, checo
Teixeira de Pascoaes
 • Regresso ao Paraíso = Návrat do Ráje. Trad. Jaromír Borecký/Rudolf J. Slabý. Praga, Česká Akademie věd a Umění, 1936, checo
Urbano Tavares Rodrigues
 • Antologia = Jitřní ptáci. Trad. Pavla Lidmilová. Praga, Odeon, 1967, checo
Virginia de Castro e Almeida
 • Život Camoesův. Trad. Lumír Čivrný, Kamil Bednář. Praga, Václav Petr, 1941, checo